امروز:
دوشنبه 28 خرداد 1397
نقد مطبوعات
نقد مطبوعات
نقش مطبوعات در عرصه اطلاع رساني به منظور بالندگي و رشد افکار و انديشه ها حايز اهميت است. گروه بررسي و نقد مطبوعات مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه در راستاي رسالت حوزوي خود در جهت دفاع از ارزشها و حفظ حريم دين و اطلاع رساني علمي و پژوهشي در عرصه هاي مختلف ديني و فرهنگي با برخورداري از محققان متخصص در موضوعات مختلف فکري و با خصوصيت پاسخگويي به شبهات مندرج در مطبوعات فعاليت مي نمايد.
حاصل تلاش محققان و متخصصان اين گروه در دو قالب مقالات نقد و مقالات مستقل عرضه مي گردد.