امروز:
دوشنبه 7 اسفند 1396
يادي از يار قهرمان و پيکارجو ياد جانسوز علي (ع) از ياران شهيد يا دين يا غيرت؟! ويژگيهاي برادر و دوست علي (ع) وقت شناسي سياسي وظيفه انسان در آشوب ها وارستگي عيسي (ع) نهي از حرکت ذلّت بار نويد به قيام و ظهور جهاني حضرت مهدي (عج) نصيحت علي (ع) به دانشمند ربّاني نصيحت به عثمان ناله نيمه شب علي (ع) در محراب عبادت ناله عقيل از آهن گداخته منطق و منطق پذيري مناظره با خوارج معني ايمان مساوات در تقسيم بيت المال مرد عمل باشيد نه حرف! مالک اشتر، فرمانده فرماندهان! ماجراي حَکَمَين گوشه اي از زهد پيامبر اسلام (ص) گناه آدم و توبه او[1] کيفر کتمان حقّ کفش وصله دار کشته شدن پايه گذار فرقه خوارج قطع دست دزد بيت المال قاطعيت، براي اجراي عدالت فرمان خنثي سازي نقشه دشمن فرمان بسيج و سخن جمجمه! فاصله بين حق و باطل عمروعاص آماج رگبار سرزنش امام علي (ع) کنار قبر زهرا (س) علي (ع) کنار جنازه طلحه عشق سرشار علي (ع) به شهادت عزل و نصب بر اساس اولويّت ها عاشق علي (ع) و دشمن کينه توز آن حضرت ضوابط، نه روابط صلابت علي (ع) شيوه زندگي در لباس و غذا و ... شيوه تبريک نوزاد شکيبائي و تحمل علي (ع) شجاعت در خدمت هدف شجاعت پيامبر (ص) از نگاه علي (ع) شتابزده نادان شب زنده دار خائف سيماي علي (ع) در ايام طفوليت سياستمدار کيست؟ سه نفر تماشاچي سرکشي ابليس[1] سرانجام نکتب بار خوارج سخني از شهيد محراب، در بستر شهادت سخن جانکاه علي (ع) در سوگ محمد بن ابي بکر ستايش يار باوفا و دلاور! ساده زيستي علي زيورهاي کعبه زبان، نماينده نيروي باطن رعايت اصول ادب و عفّت بيان ردّ نسبت ناروا رد پيشگوئي به وسيله ستارگان ردّ استدلال انصار و قريش رحمت بر طرفدار حق دين به دنيا فروش سرشناس دلجويي از فرماندار دفاع از حق امامت! دزد بيت المال از ديدگاه علي (ع) در منزلگاه «فتنه» در بدرقه ابوذر در بالين بيمار خودشکن، آيينه شکن چرا؟! خواب يا شب زنده داري؟ خنده، هنگام تشييع جنازه! خبر از خروج سفياني خبر از آينده و افشاگري خبر از آينده بني اميه خانه 80 ديناري! حلواي آميخته با آب دهن مار حسن و حسين (ع) در جنگ صفّين چرا کنار سفره رنگين نشستي؟ توبيخ از کميل! تواضع موسي و برادرش تعريف رخ به رخ! تسليت امام (ع) به عزادار تحمّل و صبر انقلابي! پيوند علي (ع) با پيامبر (ص) پيروي علي (ع) از پيامبر (ص) پيام قاطع پيام عثمان به علي (ع) و پاسخ علي (ع) پيام تند علي (ع) به قلدري خودمحور پندي بزرگ از مردي بزرگ پسر ناباب و گمراه کننده پرواز وارسته پاکدل! پاسخ کوبنده علي (ع) پاسخ دندان شکن به يهودي فرصت طلب پاسخ به هفت سؤال پاسخ به سه سؤال پاسخ به سوال بي موقع پاسخ به سئوال پير پاسخ احوالپرسي پارسائي موسي (ع) پارسائي داود (ع) پاداش شرکت در هدف به خاطر دو هدف برنامه فرماندار مکه نسبت به زائران برخورد فرماندار با اهل کتاب برخورد عمار با مغيره برخورد شديد با خوارج نهروان برتري مرگ با عزّت، از زندگي ذلت بار بخشدار خائن، زير رگبار سرزنش امام بازگشت اندوهبار از جبهه و سخني با زنده دلان اينجا جاي صبر نيست! اندوه شديد علي (ع) از فراق پيامبر (ص) انتقاد شديد به حاميان باطل انتقاد شديد از سستي در جهاد اعلام آماده باش اعتراض علي (ع) اصحاب پيامبر (ص) را الگو قرار دهيد اشعث، زير رگبار سرزنش امام اخطار شديد به ابن عباس استرداد بيت المال اسارت مروان و خبر از آينده او ابو موسي يا ابله متکبّر آشناي حجاز و گمنام عراق استغفار و توبه حقيقي و کامل آرامش علي (ع) در ميدان جنگ