امروز:
جمعه 4 اسفند 1396
بهترين دعا براي حجاج داستان مباهله[1] خدايا پسرم را به من برگردان خوردن حرام و آه مظلوم مانع اجابت دعا است در حق او دعا كن دعايت مستجاب شد جانم را بگير و به او ملحق فرما فرعون صورت به خاك گذاشت شيطان متوسل به علي (ع) دعايي ‌كرد گويا ديوار و سنگها آن دعا را مي‌خواندند با دعا كردن صاحب اولاد شد دو ساعت بود كه غرق شده بود حضرت حجت و دعاي اللّهم عرّفني نفسك دعاي پيرزن بدادش رسيد خداوند به موهاي سفيد تو عنايت مي‌كند شامل دعاي حضرت حجت شد اين دعا به استجابت رسيد شب شفا [1] سگ در حق من دعا كرد علي (ع) پيغام داده من دعا كنم به اين نحو حضرت حجت دعايم كرد نجات از درماندگي [1] ديدار امام زمان (عج) در خواب [1] خدايا آتش دنيا و آخرت را بر اين مرد حرام كن پاداش تمسخر [1] اين دعا را در حق او كرد بينائيش را به او برگردان گريه‎ام براي محروم شدن از عبادت است چرا دعاي ما مستجاب نمي‌شود خدايا رازي بين تو و من بود... درباره تو دعا كرديم راز انگشتر فيروزه[1] آيا آخر مرا به آتش مي‌سوزاني حضرت دعا كرد تا پنجاه حج بجا آورد بوسيله دعا 15 سال به عمرش افزوده شد اگر كمكم نكني نافرماني مي‌كنم ساعت نزول بلا فرا رسيد دعاي مورچه خداوندا به نور تو هدايت شدم اگر زبانش بريده شود دعايش مستجاب نمي‌شود بيا با هم دعا كنيم مرده زنده مي‌كنيم درست مي‌شود انشاء الله كرامتي از امام رضا ـ عليه السّلام ـ[1] حرز امام رضا ـ عليه السّلام ـ[1] من از او قدرداني خواهم كرد چرا مي‌گويند اعمال امّ داود شب قدر[1] اگر مي‎خواهي دعايت مستجاب شود... حضرت دعا كرد او سگ شد عيسي (ع) كنار قبر دعا كرد شرط رضايت از او... خوب است با هم دعا كنيم سرت را از سجده بردار گناه را ترك نما امام حسين (ع) دعا كرد پيرزن زنده شد به حق صاحب اين قبر جانم را بستان سفارشهاي جاودانه[1] خداوند دعاي او را مستجاب كرد دست‌هاي پر از گناه به سوي تو گشودم نورهاي آسماني [1] مال زياد بلا مي‌شود چنين دعا مكن فرياد مردگان[1] نيروهاي آسماني شب قدر[1] دعا تمام نشده بود كه باران رحمت آمد با نيّت دعا كردم پيامبر براي درخت دعا كردند مرا از شيعيان علي قرار بده از خداوند 3 حاجت درخواست نمود