امروز:
دوشنبه 7 اسفند 1396
دعاشناسي و ادعيه
داستانهايي درباره دعا
از خداوند 3 حاجت درخواست نمود مرا از شيعيان علي قرار بده پيامبر براي درخت دعا كردند با نيّت دعا كردم دعا تمام نشده بود كه باران رحمت آمد نيروهاي آسماني شب قدر[1] فرياد مردگان[1] چنين دعا مكن مال زياد بلا مي‌شود نورهاي آسماني [1] دست‌هاي پر از گناه به سوي تو گشودم خداوند دعاي او را مستجاب كرد سفارشهاي جاودانه[1] به حق صاحب اين قبر جانم را بستان امام حسين (ع) دعا كرد پيرزن زنده شد گناه را ترك نما سرت را از سجده بردار خوب است با هم دعا كنيم شرط رضايت از او... عيسي (ع) كنار قبر دعا كرد حضرت دعا كرد او سگ شد اگر مي‎خواهي دعايت مستجاب شود... شب قدر[1] چرا مي‌گويند اعمال امّ داود من از او قدرداني خواهم كرد حرز امام رضا ـ عليه السّلام ـ[1] كرامتي از امام رضا ـ عليه السّلام ـ[1] درست مي‌شود انشاء الله مرده زنده مي‌كنيم بيا با هم دعا كنيم اگر زبانش بريده شود دعايش مستجاب نمي‌شود خداوندا به نور تو هدايت شدم دعاي مورچه ساعت نزول بلا فرا رسيد اگر كمكم نكني نافرماني مي‌كنم بوسيله دعا 15 سال به عمرش افزوده شد حضرت دعا كرد تا پنجاه حج بجا آورد آيا آخر مرا به آتش مي‌سوزاني راز انگشتر فيروزه[1] درباره تو دعا كرديم خدايا رازي بين تو و من بود... چرا دعاي ما مستجاب نمي‌شود گريه‎ام براي محروم شدن از عبادت است بينائيش را به او برگردان اين دعا را در حق او كرد پاداش تمسخر [1] خدايا آتش دنيا و آخرت را بر اين مرد حرام كن ديدار امام زمان (عج) در خواب [1] نجات از درماندگي [1] به اين نحو حضرت حجت دعايم كرد