امروز:
جمعه 4 اسفند 1396
آشنایی با نهج البلاغه
آرامش علي (ع) در ميدان جنگ استغفار و توبه حقيقي و کامل آشناي حجاز و گمنام عراق ابو موسي يا ابله متکبّر اسارت مروان و خبر از آينده او استرداد بيت المال اخطار شديد به ابن عباس اشعث، زير رگبار سرزنش امام اصحاب پيامبر (ص) را الگو قرار دهيد اعتراض علي (ع) اعلام آماده باش انتقاد شديد از سستي در جهاد انتقاد شديد به حاميان باطل اندوه شديد علي (ع) از فراق پيامبر (ص) اينجا جاي صبر نيست! بازگشت اندوهبار از جبهه و سخني با زنده دلان بخشدار خائن، زير رگبار سرزنش امام برتري مرگ با عزّت، از زندگي ذلت بار برخورد شديد با خوارج نهروان برخورد عمار با مغيره برخورد فرماندار با اهل کتاب برنامه فرماندار مکه نسبت به زائران به خاطر دو هدف پاداش شرکت در هدف پارسائي داود (ع) پارسائي موسي (ع) پاسخ احوالپرسي پاسخ به سئوال پير پاسخ به سوال بي موقع پاسخ به سه سؤال پاسخ به هفت سؤال پاسخ دندان شکن به يهودي فرصت طلب پاسخ کوبنده علي (ع) پرواز وارسته پاکدل! پسر ناباب و گمراه کننده پندي بزرگ از مردي بزرگ پيام تند علي (ع) به قلدري خودمحور پيام عثمان به علي (ع) و پاسخ علي (ع) پيام قاطع پيروي علي (ع) از پيامبر (ص) پيوند علي (ع) با پيامبر (ص) تحمّل و صبر انقلابي! تسليت امام (ع) به عزادار تعريف رخ به رخ! تواضع موسي و برادرش توبيخ از کميل! چرا کنار سفره رنگين نشستي؟ حسن و حسين (ع) در جنگ صفّين حلواي آميخته با آب دهن مار خانه 80 ديناري!
دسته بندی موضوعی